Den I. – 18. 8. 2012

Prvního dne, který se konal v sobotu 18. 8. 2012  se zúčastnilo:

  • 37 žáků ze 13 autoškol  (názory, ohlasy a postřehy některých zúčastněných žáků
    (Autoškola Marťán, Autoškola Irča & Pája, Autoškola Holba, Autoškola Pěrková, Autoškola Lunda, Autoškola Jakšík, Autoškola ZŠ, Autoškola Bukvic, Autoškola Jančara, Autoškola Janíček – Navrátil, Autoškola Jitka, Autoškola Pražák, Autoškola Red Horse),
  • 2 zkušební komisaři, 
  • 4 policisté,
Harmonogram

8:00    zahájení

Seznámení s průběhem dne, rozdělení do skupin dle počtu účastníků 


8:30    I. sk.

Přejezd na ukázkové stanoviště, kde bude praktická ukázka řízení provozu ze strany Policie ČR – předvedení všech pokynů policisty za účelem řízení křižovatky.

Ukázka řízení křižovatky za pomocí SW – tedy ruční řízení křižovatky za pomocí světelné signalizace.

Úkolem této ukázky je názorné vysvětlení práv a povinností účastníků sil. provozu, při řízení křižovatky.

            II. sk.

Na místě zahájení praktické jízdy s vozidly  za účasti  „komise“  složené ze zkušebního komisaře, příslušníka PČR a dvou učitelů autoškoly.

Praktická jízda bude směřovat za účelem zdokonalení ovládání vozidla a návyků při řízení. Do zkušební jízdy bude zakomponován slalom, průjezd osmičkou, kolmé a vodorovné parkování ve zúženém prostoru a zastavení vozidla ve vytyčeném prostoru.

Po provedení praktického cvičení, bude předvedena technika PČR VW Passat R35 s měřičem rychlosti Ramet 10. Pokud bude v pořádku i laser, bude předveden i ten.

 

10:00    výměna I. a II. sk.

Ve zbývajícím čase  do 12:00 diskuse a vyhodnocení praktické části


12:00    přemístění na MU OD

Každý z žáků bude mít možnost si vypracovat jeden ostrý test „nanečisto“.


14:00 závěr

Předpokládané ukončení cca 14:00.